Zegar
Pogoda
19 czerwca 2018, 02:38
Przeważnie czysto
Przeważnie czysto
16°C
odczuwalna: 15°C
aktualne ciśnienie: 1020 mb
wilgotność: 71%
prędkość wiatru: 2 m/s S
Wiatr w porywach: 3 m/s
UV-Index: 0
wschód słońca: 04:22
zachód słońca: 21:27
Prognoza 20 czerwca 2018
dzień
Częściowo słonecznie
Częściowo słonecznie
24°C
prędkość wiatru: 2 m/s W
Wiatr w porywach: 4 m/s
max. UV-Index: 8
Prognoza 21 czerwca 2018
dzień
Przelotne zachmurzenie
Przelotne zachmurzenie
24°C
prędkość wiatru: 3 m/s WSW
Wiatr w porywach: 5 m/s
max. UV-Index: 6
 
Aktualnie mamy gości:
BORNIAK info BOX

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502
Ostatnie wiadomości
0 minuta
 temu
  •  

You don't have sufficient rights to participate to this chat

Wirtualne spacery

Radio BORN TV poleca


Archive for Marzec 1st, 2012

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku kończy inwestycje w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borne Sulinowo. W związku z powyższym nieruchomości, które posiadają techniczną możliwość przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będą miały obowiązek podłączenia się do niej.
Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), który brzmi następująco „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej są zobowiązani do odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Możliwość budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również spełniać warunki techniczne określone w przepisach odrębnych.

Gmina Borne Sulinowo planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Jednym z podstawowych warunków jest udział min. 50 gospodarstw z terenu gminy zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych zadania tj.: do 45% w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie w skali roku 3,5%) na okres 5 lat (na wniosek właściciela istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty do 15 lat) i do 45% w formie dotacji bezzwrotnej. Pozostała wartość zadania finansowana w formie udziału własnego właściciela posesji, przy czym 10% będzie płatne jako zaliczka przed budową przydomowych oczyszczalni ścieków (po podpisaniu stosownej umowy).
Wsparciem finansowym objęte będzie zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny potwierdzić chęć udziału w programie dofinansowania Gminie Borne Sulinowo w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonej deklaracji. Biorąc pod uwagę ważność sprawy proszę o potraktowanie jej jako pilną.
Przed przystąpieniem do wyboru rodzaju oczyszczalni oraz urządzeń towarzyszących, konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwości technicznych montażu i eksploatacji. Do najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przed wyborem rodzaju oczyszczalni należą: aktualna i przyszła ilość stałych użytkowników, charakter obiektu, poziom wód gruntowych, powierzchnia działki, źródło zaopatrzenia w wodę pitną, rodzaj gruntu, głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku.
Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela, jak i działkach sąsiednich.
Kwestie powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

 

Elementy zagospodarowania
lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

osadnika

drenażu /studnia chłonna

Granica posesji lub droga

2 m

2 m

Dom mieszkalny

brak norm

5 m

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Wody gruntowe

brak norm

1,5 m

Rurociągi z wodą

1,5 m

1,5 m

Kable elektryczne

0,8 m

0,8 m

Drzewa i krzewy

brak norm

3,0 m

Kable telekomunikacyjne

0,5 m

0,5 m

 

Ponadto zwracamy uwagę, że:
-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę zgodnie z prawem budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże zamiar takiej budowy wymaga zgłoszenia właściwemu organowi tj. Staroście Szczecineckiemu.
– eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska tj. Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy udzielać będzie pracownik Referatu Inwestycji tut. Urzędu pok. Nr 30 Krystyna Błażejewicz tel. (094) 37 34 159.

Przykładowy koszt budowy oczyszczalni

Całkowity koszt

[zł]

10% zaliczka

[zł]

45% dotacja bezzwrotna

[zł]

45% pożyczka

[zł]

Przewidywana comiesięczna spłata pożyczki na okres 5 lat

[zł]

8 000

800

3 600

3 600

70

9 000

900

4 050

4 050

75

10 000

1 000

4 500

4 500

85

 

Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

Uczniowie z Bornego Sulinowa znowu najlepsi!

W dniu 23.02.2012 r., w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Szczecinku, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych. Nasi uczniowie nie zawiedli, wygrali wszystkie mecze i po wyczerpującej walce zdobyli złoto. Będą także reprezentować nasz powiat na zawodach rejonowych. W mistrzostwach brało udział siedem drużyn, z czego cztery z samego Szczecinka (gim. nr 1, nr 2, nr 3, gim. społeczne – STO) oraz trzy spoza granic miasta (gim. z Grzmiącej, Turowa i Bornego Sulinowa). Do drugiej rundy przeszły cztery zespoły, a walka o wejście do finału rozegrana została w dwóch meczach – gim. z Grzmiącej z gim. nr 1 oraz Borne Sulinowo z gim. nr 2. Grzmiąca gładko wygrała z Jedynką 2:0, a nasza drużyna po wyczerpującej walce pokonała Dwójkę w tie-breaku 15:13. Po wygranej z Grzmiącą 2:0 w eliminacjach, mogłoby się wydawać, że finał jest tylko formalnością, niemniej zmęczenie z poprzedniego meczu dało się we znaki i pozwoliliśmy sobie na przegranie jednego seta. Ostatecznie zwyciężyliśmy z Grzmiącą w tie-breaku 15:11, zdobywając w ten sposób tytuł mistrza powiatu.

Skład drużyny: Paweł Szypulski, Mateusz Borowski, Dawid Świątek, Jakub Jońca, Michał Markiewicz, Bartek Augustynek, Adam Kukieła, Rafał Gałązka, Wojtek Wilczyński, Konrad Walczak, Filip Wysocki. Trener: Radosław Fabisiak

Informację sporządził: mgr Radosław Fabisiak,
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie

Źródło: UM Borne Sulinowo.