Zegar
Pogoda
22 lutego 2019, 18:45
Czysto
Czysto
-3°C
odczuwalna: -4°C
aktualne ciśnienie: 1040 mb
wilgotność: 58%
prędkość wiatru: 1 m/s E
Wiatr w porywach: 6 m/s
UV-Index: 0
wschód słońca: 06:58
zachód słońca: 17:16
Prognoza 23 lutego 2019
dzień
Przeważnie pochmurnie
Przeważnie pochmurnie
1°C
prędkość wiatru: 2 m/s SSW
Wiatr w porywach: 3 m/s
max. UV-Index: 1
Prognoza 24 lutego 2019
dzień
Przelotne zachmurzenie
Przelotne zachmurzenie
7°C
prędkość wiatru: 2 m/s WNW
Wiatr w porywach: 3 m/s
max. UV-Index: 2
 
Aktualnie mamy gości:
BORNIAK info BOX

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/borniak/www/wp-content/plugins/pierres-wordspew/wordspew.php on line 502
Ostatnie wiadomości
0 minuta
 temu
 •  

You don't have sufficient rights to participate to this chat

Wirtualne spacery

Radio BORN TV poleca


Posts Tagged ‘PWiK Szczecinek’

Informacja Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie jakości wody

W związku z informacją, jaka została wyemitowana w Kronice TVP Szczecin i pytaniami mieszkańców kierowanymi do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia, wyjaśniam:

Woda podawana do sieci wodociągowej przez spółkę PWiK Szczecinek z istniejącego ujęcia w Bornem Sulinowie jest uzdatniana przy zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, badana i spełnia wszystkie normy określane prawem.

Wyniki badań wody podawane są na stronie PWiK Szczecinek oraz na stronie internetowej urzędu www.bornesulinowo.pl w zakładce Ochrona środowiska – Informacje o jakości wody. W przypadku nieprawidłowych wyników Państwowy Inspektor Sanitarny wstrzymuje dostawy wody.

Ponieważ od 2009r. do dnia dzisiejszego nie zostało określone i zlokalizowane źródło zanieczyszczenia ujęcia wody przez służby, które za te działania są odpowiedzialne (RDOŚ), Burmistrz Bornego Sulinowa poinformował o tym fakcie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego i władz lokalnych wielokrotnie zwracał się do Ministra Środowiska z prośbą o podjęcie pilnych działań zapobiegawczych, rozpoznawczych i naprawczych przez różne instytucje sektora publicznego, w tym w pierwszej kolejności przez służby ochrony środowiska będące w nadzorze i kompetencjach ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i środowiska. Pismem z dnia 11 czerwca 2012r. nr DAP-GKiSAP-2143-1-1/12/TL Minister Administracji i Cyfryzacji ponownie zwrócił się do Ministra Środowiska o pilną interwencję w ww. sprawie oraz wskazał na nieefektywność działań RDOŚ (przedmiotowe pismo otrzymali do wiadomości: Wojewoda Zachodniopomorski, Starosta Szczecinecki i Burmistrz Bornego Sulinowa).

Odnalezienie i usunięcie ogniska zanieczyszczenia jest obecnie sprawą priorytetową ponieważ umożliwi to dużo lepszy dobór układu oczyszczającego.
Ze względu na opieszałość służb odpowiedzialnych za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę tych szkód, Gmina Borne Sulinowo wraz ze Spółką PWiK jest zdeterminowana, by te badania przeprowadzić przy zapewnieniu środków dotacyjnych.

W tym kontekście prowadzone są aktualnie rozmowy, które prawdopodobnie stały się przyczynkiem do wyemitowania nierzetelnej informacji, przedstawionej niestety w sposób – delikatnie ujmując – mijający się z rzeczywistością.
Informuję, że obecnie naszym problemem nie jest jakość dostarczanej wody – bo ta spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lecz zlokalizowanie emisji zanieczyszczenia.

Poniżej przedstawiam wyniki badań próbek wody z urządzeń wodociągowych w Bornem Sulinowie:

wynik badania z dnia 27 lipca 2012r..

wynik badania z dnia 30 lipca 2012r..

wynik badania z dnia 31 lipca 2012r..

Z nadzieją na to, iż redaktorzy i media będą instytucjami najwyższego zaufania publicznego i reprezentować będą wysokie standardy profesjonalne

Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

Burmistrz Bornego Sulinowa


Źródło: UM Borne Sulinowo.

Chemikalia w wodzie. Rosjanie, czy to wy nas trujecie?

Zdaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za chemiczne zanieczyszczenie ujęcia wody w Bornem Sulinowie odpowiadają… wojska rosyjskie. „Wodociągi” takie ustalenia oprotestowały.

Szef RDOŚ w Szczecinie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska obowiązki przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. – Zarówno dotychczasowe badania hydrogeologiczne w rejonie ujęcia, jak również ostatnie kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, nie potwierdziły, że sprawcą zanieczyszczeń ujęcia wody w Bornym Sulinowie jest firma E.. – informuje Agata Suchta, rzeczniczka prasowa RDOŚ. – Według nas sprawa zanieczyszczenia ujęcia wody w Bornym Sulinowie powinna być rozpatrywana w trybie ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że borneńskie ujęcie wody zaopatrujące kilka tysięcy mieszkańców, już kilka razy było wyłączane z eksploatacji z powodu skażenia substancjami chemicznymi. Ostatni raz w styczniu, gdy do wody z gruntu przesączyły się niebezpieczne związki chlorowcopochodne (tri i tertrachloroeten). Wodę pitną – do czasu opanowania sytuacji – przez kilka dni po raz kolejny dostarczano mieszkańcom beczkowozami. We wrześniu 2010 roku na kilka dni ujęcie nr 2 wyłączono z powodu skażenia dichloroetanem. Z kolei wiosną 2009 roku z powodu skażenia chemicznego zamknięto ujęcie nr 1. Wtedy dostały się do niego trójchloroeten i tetrachloroeten, równie toksyczne substancje. Ostatecznie okazało się, że woda dwóch studni ujęcia nr 2 jest czysta i dostawy można było wznowić. Z ujęcia nr 1 wodę pompowano tymczasem cały czas wprost do kanalizacji, aby nie dopuścić do skażenia sąsiednich studni.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecinka, które zaopatruje w wodę gminę Borne Sulinowo, poniosło spore nakłady na modernizację miejscowego ujęcia wody. Zamontowano w nim urządzenia uzdatniające, które przy pomocy tzw. desorberów miały sobie poradzić z chemikaliami.
I na razie – odpukać – sobie radzą, choć nie można wykluczyć, że do zanieczyszczenia znowu dojdzie. W PWiK są zdumieni decyzją RDOŚ, która przesądza o odpowiedzialności za skażenie ujęcia. – Nie zgadzamy się ze wszystkim, co tam napisano i już złożyliśmy odwołanie do Generalnej DOŚ – denerwuje się Andrzej Wdowiak, prezes „wodociągów”. – Nie wiem, na jakiej podstawie przesądzili o sprawie? My też tego nie wiemy, czy to pozostałości posowieckie, czy też współczesne, choć zrobiliśmy badania wchodząc w strugę podziemnych zanieczyszczeń i sporządziliśmy model matematyczny jego rozprzestrzeniania. Nie mogliśmy wejść na obcy teren, RDOŚ mógł, ale tego nie zrobił. Nieodpłatnie przekazaliśmy im swoje badania, których oni nie zrobili. Nie wiem też, na jakiej podstawie powołują się na WIOŚ, choć oni są zupełnie innego zdania.

Szef PWiK dodaje, że już 2 lata temu GDOŚ przyznał rację „wodociągom”. – Wynajęliśmy kancelarię z Poznania, która nas reprezentuje – A. Wdowiak ma nadzieję, że i tym razem ich odwołanie będzie skuteczne. Gdyby się jednak okazało, że winne skażeniu są wojska rosyjskie, które w Bornem stacjonowały do początku lat 90., to za budowę nowego ujęcia wody lub zabezpieczenie starego powinien zapłacić Skarb Państwa.

Źródło: „Głos Koszaliski”, dn. 16 lipca 2012, godz.15:00.

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. pracami na sieci wodociągowej od dnia 30 marca 2012r. od godz. 15:00 woda na terenie miasta Bornego Sulinowa będzie poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.
Dawka chloru wolnego nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
O zakończeniu chlorowania poinformujemy osobnym pismem.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

Informacja PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. pracami na sieci wodociągowej w dniach od 26 marca 2012 r. do 30 marca 2012 r. woda na terenie miasta Bornego Sulinowa będzie poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.
Dawka chloru wolnego nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. O zakończeniu chlorowania poinformujemy osobnym pismem.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

KOMUNIKAT

O godzinie 18.20 otrzymaliśmy telefoniczną informcję z PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku o awarii automatyki na ujęciu wody w Bornem Sulinowie. Awaria nie ma żadnego związku z zanieczyszczeniem wody. Obecnie trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie dostaw wody w Bornem Sulinowie.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z przełączeniem na nowy układ zasilania elektroenergetycznego SUW w Bornem Sulinowie w dniu 26 stycznia 2012 r., w godz. od 08:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Borne Sulinowo.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

Koniec gehenny mieszkańców Bornego Sulinowa. Woda nadaje się do picia

Wyniki czwartkowych badań pokazują, że woda z samego ujęcia, jak i z sieci wodociągowej, jest już czysta. Można ją pić oraz przyrządzać posiłki.

Przypomnijmy, że przez 2 dni kilka tysięcy mieszkańców Bornego zaopatrywały beczkowozy. Wszystko przez zanieczyszczenie wody tri i tetrachloroetenem, szkodliwymi substancjami chemicznymi, których w wodzie było 6 razy więcej niż przewidują normy.

„Wodociągi” wyłączyły jedną ze studni i przepłukały zbiorniki oraz sieć. To dało efekt, pytanie tylko, na jak długo? Leśne miasteczko problem z wodą ma już od ponad 2 lat. W tym czasie trzykrotnie dochodziło do podobnych sytuacji i skażenia ujęcia chemikaliami.

Z tego powodu zdecydowano się m.in. na kosztowną modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody, która miała nie dopuścić już do powtórek. Co gorsza, mimo odwiertów geologicznych, które pokazują skąd napływają zanieczyszczenia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska do dziś nie podjęła działań, które mają wyeliminować źródło skażenia.

Źródło: „Głos Koszaliski”, dn. 19 stycznia 2012, godz.16:50.

Borne Sulinowo: Wypłuczą wodociąg. Woda najwcześniej w czwartek

Mieszkańcy Bornego Sulinowa jeszcze przynajmniej do czwartkowego wieczora będą wodę do picia czerpać z beczkowozów. „Wodociągi” potrzebują czasu, aby opanować sytuację w ujęciu skażonym chemikaliami.

Jak już informowaliśmy, od wtorkowego popołudnia wodę do mieszkań w Bornem rozwożą beczkowozy. Woda jest zanieczyszczona tri i tetrachloroetenem, natychmiast zawiadomiliśmy sanepid i rozpoczęliśmy działania. Starosta Krzysztof Lis poinformował nas, że szkodliwych substancji było sześciokrotnie więcej niż pozwalają normy.

Wodę rozwożą po mieście cysterny. Nikt też o zagrożeniu nie poinformował Henryka Starzaka, prezesa spółdzielni Moreny: – Mamy 220 mieszkań, jesteśmy największą spółdzielnią w mieście, a wszystko co wiem, to tyle co przeczytałem na kartkach wywieszonych na klatce schodowej – dziwi się. – Dzwonią do nas lokatorzy z mieszkań na uboczu, że nie wiedzą, gdzie i kiedy pojawi się beczkowóz. Z borneńskich sklepów woda mineralna znikała jak ciepłe bułeczki. – Dorośli jeszcze to zniosą, ale co z naszymi dziećmi? – martwi się jeden z ojców czerpiących wodę z cysterny krążącej po mieście.

Ponowne badania – już po wyłączeniu skażonej studni – pokazały, że woda po przejściu desorberów jest czysta. – Zanieczyszczenia są jeszcze w zbiorniku i w sieci, zleciłem jej płukanie i powtórzenie badań w czwartek – mówi Andrzej Wdowia, prezes szczecineckich „wodociągów”. To oznacza, że przynajmniej do czwartkowego wieczoru sytuacji nie uda się opanować.

Źródło: „Głos Koszaliski”, dn. 18 stycznia 2012, godz.17:30.

Woda w Bornem Sulinowie nie do picia. Nowe wyniki dziś po 17.00.

Tri i tetrachloroeten są odpowiedzialne za to, że mieszkańcy Bornego Sulinowa wodę do celów spożywczych pobierają z beczkowozów, a nie kranów. Wczoraj monitoring wskazał przekroczenie dopuszczalnego poziomu tych substancji. Wyniki kolejnych badań dziś o godzinie 17.00. Do tego czasu kawę, herbatę czy zupę można przygotowywać wyłącznie z wody z cysterny.

Z ujęciem wody w Bornem Sulinowie problemy są nie od dziś. PWiK w Szczecinku prowadzi jego stały i szczególny monitoring. To właśnie tam stwierdzono wczoraj przekroczenie poziomu tri i tetrachloroeten. W związku z tym woda nie spełnia norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla wody do celów spożywczych. Można ją wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. PWiK dostarcza wodę pitną w beczkowozach, które są rozmieszczone w trzech rejonach miasta (harmonogram poniżej).

Prezes PWiK, Andrzej Wdowiak, mówi, że spółka już w 2009 roku stwierdziła, że zanieczyszczenie jest w źródle i ze zleconych przez nią badań wynika, że napływa od strony zachodniej. Sprawę przekazała do organu powołanego do zajmowania się takimi problemami, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta jednak działa opieszale i odpowiednie badania zleciła dopiero po tym, jak monitował kancelaria reprezentująca spółkę. Gdyby te działania były bardziej dynamiczne, źródło zanieczyszczeń było by zdefiniowane szybciej i problem usunięty – dodaje Andrzej Wdowiak.

Przyczyną obecnego zamieszania jest albo błąd laboratorium, albo awaria technologii. Jako, że technologia jest nowa już dziś odbędzie się spotkanie z wykonawcą.

Póki co problemy z wodą w Bornem powracają. Dziś około 17.00 powinny być znane wyniki nowych badań. Wtedy będzie wiadomo, czy wodę do celów spożywczych można nalewać już z kranów.

Harmonogram dostaw wody w godzinach od 6.00 do 22.00.

OBSZAR I:

 • ul. Szpitalna,
 • ul. O. Białego
 • Al. Niepodległości
 • ul. Szpitalna,
 • ul. M. Reja,
 • ul. Kruczkowskiego,
 • ul. Słowackiego
 • ul. Szpitalna,
 • ul. Kard. S. Wyszyńskiego,
 • ul. Sosnowa

OBSZAR II:

 • ul. J. Brzechwy,
 • ul. M. Konopnickiej,
 • ul. F. Chopina,
 • ul. Poprzeczna,
 • ul. A. Mickiewicza,
 • Al. Niepodległości,
 • ul. Miła,
 • ul. W. Polskiego,
 • ul. Wodociągowa,
 • ul. Towarowa

OBSZAR III:

 • ul. B. Chrobrego,
 • ul. Chabrowa,
 • ul. Parkowa,
 • ul. Różana
 • ul. Spacerowa,
 • ul. Ogrodowa,
 • ul. Słoneczna,
 • ul. Jeziorna,
 • ul. Zielona,
 • ul. Lipowa,
 • ul. Rzemieślnicza,
 • ul. Kolejowa,
 • ul. Sportowa,
 • ul. Biwakowa.
 • ul. Turystyczna

Źródło: „Gawex Media”, dn. 18 stycznia 2012, godz.09:56 .

Borne Sulinowo bez wody. Znowu skażenie?

Kilka tysięcy mieszkańców Bornego Sulinowa znowu pozbawionych wody pitnej! Woda ze zmodernizowanego ujęcia najpewniej znowu jest skażona chemikaliami.

Od wtorkowego popołudnia wodę do mieszkań w Bornem rozwożą beczkowozy. – Otrzymaliśmy informację z laboratorium, że woda jest zanieczyszczona dichloroetanem, natychmiast zawiadomiliśmy sanepid i rozpoczęliśmy działania – mówi Andrzej Wdowiak, prezes szczecineckich „wodociągów”.

Informację przekazano telefonicznie i odpowiednie służby nie czekając na pisemne potwierdzenie rozpoczęły zawiadamianie mieszkańców, że woda w sieci nie nadaje się do celów spożywczych, a jedynie sanitarnych. Do leśnego miasteczka skierowano wszystkie beczkowozy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wyłączono także jedną ze studni. Przypomnijmy, że borneńskie ujęcie wody z nową technologią oczyszczania z zanieczyszczeń zostało włączone do sieci 4 stycznia. – Albo to awaria systemu, albo błąd laboratorium – zastanawia się A. Wdowiak.

Kolejna próbka wody będzie w środę sprawdzana przez inne laboratorium, aby zweryfikować badania. To już 3 skażenie wody w Bornem w ostatnich 2 latach. We wrześniu 2010 roku na kilka dni ujęcie nr 2 wyłączono z powodu skażenia dichloroetanem. Z kolei bo wiosną 2009 roku z powodu skażenia chemicznego zamknięto ujęcie nr 1. Wtedy jednak dostały się do niego trójchloroeten i tetrachloroeten. Ostatecznie okazało się, że woda z 4 z 6 studni ujęcia nr 2 jest czysta i dostawy można było wznowić.

Z ujęcia nr 2 wodę pompowano tymczasem cały czas wprost do kanalizacji, aby nie dopuścić do skażenia sąsiednich studni. Równolegle przeprowadzano odwierty szukając winnego zatrucia (nie ustalono go do dziś) i modernizowano ujęcie. Zamontowano urządzenia uzdatniające, które miały sobie poradzić z chemikaliami. Chodziło tu o tzw. kolumny napowietrzające, które miały być bardzo skuteczne.

Dichloroetan zwany potocznie chlorkiem etylenu to bezbarwna ciecz, słabo rozpuszczalna w wodzie. Stosowany jest jako rozpuszczalnik m.in. żywic, asfaltu i kauczuku. Powoduje zawroty głowy, wymioty, zaburzenia psychiczne. W pierwszej fazie zatrucia dominuje działanie narkotyczne, a zgon może nastąpić w wyniku porażenia ośrodka oddechowego. W drugiej fazie przeważają objawy żołądkowo-jelitowe oraz cechy ciężkiego uszkodzenia wątroby i nerek. Często współistnieje skaza krwotoczna.

Źródło: „Głos Koszaliski”, dn. 17 stycznia 2012, godz.21:30.


Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na modernizację stacji uzdatniania wody, w nocy z 12 na 13 stycznia 2012 r., w godz. od 23:30 do 2:30, nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Borne Sulinowo.

Źródło: UM Borne Sulinowo.

Filtry maja zatrzymać chemikalia

W rok po chemicznym skażeniu ujęć, które na kilka dni pozbawiło wody pitnej mieszkańców Bornego Sulinowa, nowa stacja uzdatniania wody jest już praktycznie gotowa. A służby ochrony środowiska są już bliskie wskazania winowajcy zatrucia. Trwają już ostatnie prace przy budowie stacji uzdatniania wody przy ujęciach w Bornem Sulinowie. Do zwykłych stacji ta różni się jednak zasadniczo, ma bowiem zadanie pozbyć się z wody trójchloroetenu i tetrachloroetenu, szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. – Zastosowano w niej nowatorską technologię napowietrzania wody w stacji filtrów – wyjaśnia prezes „wodociągów” Andrzej Wdowiak tłumacząc, że w stacji mieszana będzie woda pobierana z dwóch borneńskich ujęć i stąd już czysta trafiała do odbiorców.

Nie będzie więc konieczna – przynajmniej na razie – budowa nowego ujęcia dla Bornego. A wydawało się to całkiem realne. Ponad 2 lata temu z powodu skażenia trójchloroetenem i tetrachloroetenem zamknięto ujęcie nr 1. Wodę z niego cały czas pompowano do kanalizacji burzowej, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia sąsiedniego ujęcia nr 2. A mimo to we wrześniu zeszłego roku doszło do jego skażenia dichloroetanem. Przez kilka dni potrzebnych na opanowanie sytuacji, wodę pitną mieszkańcom Bornego dostarczały beczkowozy. Na szczęście okazało się, że 4 z 6 studni „dwójki” pozostały czyste i można było z nich czerpać wodę.

Szczęście w nieszczęściu, że w tym samym czasie rozpoczynała się modernizacja ujęcia wody w ramach unijnego projektu Związku Gmin Dorzecza Parsęty. Zdołano do niego „wrzucić” rozwiązania, które mają ochronić przed skażeniami chemicznymi. – Z kosztami zmieściliśmy się z kontrakcie dla gminy Borne Sulinowo, który w sumie opiewa na nieco ponad 9 milionów euro – mówi A. Wdowiak, szef Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Pierwsze efekty pracy urządzeń uzdatniających są dobre, inwestycja ma być oddana do użytku już w listopadzie.

Pozostaje pytanie – kto lub co skaziło borneńskie źródła wody? „Wodociągi” zwracały uwagę, że ujęcie odziedziczone jeszcze po Rosjanach, pozbawione było strefy ochronnej i że w pobliżu pozwolono na działalność zakładów przemysłowych. Po skażeniu Polski Instytut Geologiczny przeprowadził badania hydrogeologiczne. – Regionalny dyrektor ochrony środowiska ze Szczecinka prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia źródeł skażenia, wyniki ustaleń mamy poznać do 28 listopada – dodaje A. Wdowiak.

Źródło: „Głos Koszaliski”, dn. 18 października 2011, godz.16:15.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow